Keuzewijzer Klimaat en Energie

Nederland is op weg naar klimaatneutraliteit in 2050. Om dit doel te halen staat het nieuwe kabinet voor bepalende keuzes in het klimaat- en energiebeleid. Dit rapport schetst de belangrijkste vraagstukken en keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden.

Keuzewijzer Klimaat en Energie