Bijlage Voortgangsrapportage Emancipatie - tabellen met maatregelen

Bijlage bij de 'Voortgangsrapportage Emancipatie 2022 – 2023'. De bijlage bevat een overzicht van de voortgang op de maatregelen uit de emancipatienota 2022 - 2025 en nieuwe maatregelen op het gebied van emancipatie. Het overzicht bevat de thema’s arbeid, veiligheid, onderwijs en media, zorg, gelijke behandeling en wetgeving en internationaal.

Bijlage Voortgangsrapportage Emancipatie - tabellen met maatregelen