Afschrift Brief bevindingen inspectiebezoek JC Zeist 8 september 2023

Afschrift de brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie van 29 november 2023. Aanleiding van deze brief was een inspectiebezoek op 8 september 2023 aan Justitieel Complex Zeist (JC Zeist). De brief gaat over de bevindingen en aanbevelingen van de inspecties.

Afschrift Brief bevindingen inspectiebezoek JC Zeist 8 september 2023