Staat van de Infrastructuur Rijkswaterstaat 2023

De rapportage gaat over de actuele technische toestand van het Hoofdwegennet (HWN), het Hoofdvaarwegennet (HVWN) en het Hoofdwatersysteem (HWS) op peildatum 1 januari 2023.

Staat van de Infrastructuur Rijkswaterstaat 2023