Notitie Rechtmatigheidsverantwoording

Deze notitie is een handreiking die meer helderheid moet scheppen over de gevolgen die de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording zal hebben voor gemeentes.

Notitie Rechtmatigheidsverantwoording