Rapport Nulmeting Compensatieregeling Bedrijfsbeëindiging

Per 1 januari 2021 is een compensatieregeling in werking getreden voor kleine werkgevers die het betalen van een transitievoeding moeilijk kunnen dragen bij bedrijfsbeëindiging door pensionering of overlijden. Minister Van Gennip (SZW) heeft een nulmeting laten uitvoeren door het CBS.

Rapport Nulmeting Compensatieregeling Bedrijfsbeëindiging