Overheidsbrede visie Generatieve AI

Deze overheidsbrede visie op generatieve artificiële intelligentie (AI) beschrijft kansen en risico's van generatieve AI. De visie gaat daarnaast in op wet- en regelgeving en beleid. Acties om de gevolgen van generatieve AI voor de samenleving in goede banen te leiden komen ook aan bod.

Overheidsbrede visie Generatieve AI

Visie in het Engels

Er is ook een Engelse vertaling van de visie beschikbaar.