Expertappreciatie van provinciale NPLGmaatregelen

Beoordeling van de effectiviteit en de risico’s van de maatregelpakketten die de provincies hebben ontwikkeld. De maatregelpakketten helpen om de doelstellingen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) te realiseren. Deze pakketten richten zich op verbetering van waterkwaliteit, bevordering van biodiversiteit, klimaatadaptatie en het stimuleren van duurzame landbouw.

Expertappreciatie van provinciale NPLGmaatregelen