Resultaten onderzoek betrouwbaarheid voortgangsinformatie KRW projecten voor regio’s MN, NN, WNN, WNZ, ZD en ZNWNN WNZ ZD en ZN

Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat (RWS). Het rapport bevat een second opinion over de financiële prognoses en planningen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) Tranche 3. Het adviseert over verbeterpunten in de beheersing van financiële prognose en planning van het KRW programma.

Resultaten onderzoek betrouwbaarheid voortgangsinformatie KRW projecten voor regio’s MN, NN, WNN, WNZ, ZD en ZNWNN WNZ ZD en ZN