Aanvullende verzamelbrief voor het Wetgevingsoverleg Water van 29 januari 2024

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken en ontwikkelingen in het waterdomein. Hij doet dit in verband met het Wetgevingsoverleg Water van 29 januari 2024. Daarnaast geeft hij invulling aan een aantal moties en toezeggingen.

Aanvullende verzamelbrief voor het Wetgevingsoverleg Water van 29 januari 2024