Resultaten onderzoek betrouwbaarheid voortgangsinformatie KRW ON projecten

Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat (RWS). Het rapport brengt de kwaliteit en betrouwbaarheid in kaart van de voortgangsrapportage (VGR) van RWS over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De peildatum is 31 augustus 2023.

Resultaten onderzoek betrouwbaarheid voortgangsinformatie KRW ON projecten