Voortgangsrapportage Intensiveringsplan preventie vogelgriep

In deze tabel staat per actie uit het Intensiveringsplan preventie vogelgriep wat de voortgang is per januari 2024.

Voortgangsrapportage Intensiveringsplan preventie vogelgriep