De impact van vogelgriep op de grote stern in Nederland en het handelingsperspectief voor het omgaan met vogelgriep bij wilde vogels

In het broedseizoen van 2022 heeft vogelgriep tot grote sterfte geleid in broedkolonies van de grote stern. Dit rapport onderzoekt de gevolgen van deze sterfte voor de populatie van de grote stern in Nederland. Ook verkent het rapport welke handelingsperspectieven er in het algemeen zijn voor het omgaan met vogelgriep bij wilde vogels.

De impact van vogelgriep op de grote stern in Nederland en het handelingsperspectief voor het omgaan met vogelgriep bij wilde vogels