Voortgangsrapportage Stappenplan vaccinatie vogelgriep - Uitvoering en gevolgen voor handel

Dit rapport beschrijft de voortgang van het traject om vaccinatie tegen hoogpathogeen vogelgriepvirus mogelijk te maken. Dit traject besteedt niet alleen aandacht aan onderzoek naar de vaccins zelf, maar ook aan de gevolgen van vaccinatie voor de internationale handel.

Voortgangsrapportage Stappenplan vaccinatie vogelgriep - Uitvoering en gevolgen voor handel