Beleidsdraaiboek HPAI bij gehouden varkens

Dit draaiboek is een handleiding voor een effectief en zorgvuldig optreden door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in afstemming met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanwege het mogelijk zoönotisch aspect, bij een besmetting met hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) bij varkens.

Beleidsdraaiboek HPAI bij gehouden varkens