Monitor ISDE 2023-I

Deze monitor geeft inzicht in de toegekende aanvragen voor subsidie van de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). De gegevens in deze monitor gaan alleen over aanvragen die in de eerste helft van 2023 zijn toegekend, aangeduid met '2023-I'.

Monitor ISDE 2023-I