Memo Known Traveller Digital Identity

Het memo bespreekt de uitwerking van het concept Known Traveller Digital Identity (KTDI) door het World Economie Forum (WEF) in samenwerking met verschillende andere (internationale) (overheids-) organisaties.

Memo Known Traveller Digital Identity