Afschrift Brief Uitvoering enrollment werkzaamheden KTDI pilot door de Koninklijke Marechaussee

Afschrift van de brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) aan de Koninklijke Marechaussee (KMar). De brief gaat over de deelname van de Nederlandse overheid aan de Known Traveller Digital Identity (KTDI) Pilot met Canada. De brief verzoekt om de afgifte van een gevalideerde digitale kopie van het paspoort te laten verrichten door medewerkers van KMar op Schiphol.

Afschrift Brief Uitvoering enrollment werkzaamheden KTDI pilot door de Koninklijke Marechaussee