Memo Mogelijke continuering KTDI pilot

Memo van het Directoraat-Generaal Migratie, Directie Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) aan de Stuurgroep KDTI. Het memo gaat over de mogelijke voortzetting van het pilotproject voor het Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF).

Memo Mogelijke continuering KTDI pilot