KDTI Pilot Consortium Letter Of Intent

Het document gaat over de intentieverklaring over de samenwerking tussen Nederland en Canada en partijen in de luchtvaart. Het gaat om het oprichten van een consortium voor de ontwikkeling en implementatie van het Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF).

KDTI Pilot Consortium Letter Of Intent