Known Traveller Digital Identity Specifications Guidance

Het rapport beschrijft de technische grondslag, de normen en de uitvoering van de opzet voor het Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF).

Known Traveller Digital Identity Specifications Guidance