Known Traveler Digital Identity Pilot Project Charter

Het document bevat het concept van het handvest over het pilotproject voor het Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF).

Known Traveler Digital Identity Pilot Project Charter