Nota Kamervragen over KTDI

Nota aan de staatssecretaris van Bnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De nota bevat een toelichting op het project Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF) de issues en mogelijke vervolgscenario’s.

Nota Kamervragen over KTDI