Nota Juridische knelpunten KTDI

Nota aan de staatssecretaris van Bnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De nota gaat in op knelpunten bij het project Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF) de issues en mogelijke vervolgscenario’s.

Nota Juridische knelpunten KTDI