Nota Advies CIO BZK over pilot KTDI

De nota bevat een analyse en advies van CIO BZK over het pilotproject voor het Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF).

Nota Advies CIO BZK over pilot KTDI