Letter of Intent between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of the Netherlands

Engelstalige intentieovereenkomst van de Nederlandse en Canadese regering. De intentieovereenkomst gaat over het voornemen tot een publiek-privaat partnerschap voor de ontwikkeling en implementatie van het Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF).

Letter of Intent between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of the Netherlands