Known Traveller Digital Identity Pilot Solution Summary

Het document bevat een schematische weergave van de achtergrond en het proces van het pilotproject voor het Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF).

Known Traveller Digital Identity Pilot Solution Summary