Organogrammen topformatie 2022

Organisatiestructuur van de ambtelijke top (schaal 16 en hoger) van de verschillende ministeries. De peildatum is 31 december 2022.

Organogrammen topformatie 2022