Continuation of criminal activity in detention

Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het gaat over de aanpak van georganiseerde criminaliteit binnen strafinrichtingen.

Continuation of criminal activity in detention