Impact Assessment Europese Natuurherstelverordening

Het doel van dit impactassessment is allereerst om een beeld te geven van wat deze verordening voor Nederland betekent. Ook om een beeld te geven van welke aanpak en organisatie daarbij gevraagd zijn en wat de urgentie daarvan is. Verder was het doel om de maatschappelijke kosten en baten inzichtelijk te maken.

Impact Assessment Europese Natuurherstelverordening