Tussentijds beeld onderzoek Voortgang en randvoorwaarden implementatie verbeterprogramma financiële beheersing VWS

In opdracht van het ministerie van VWS heeft de auditdienst rijk (ADR) een onderzoek uitgevoerd naar de voortgang van het programma ‘structurele en culturele borging financieel beheer’. Dit rapport beschrijft de tussentijdse resultaten van het onderzoek.

Tussentijds beeld onderzoek Voortgang en randvoorwaarden implementatie verbeterprogramma financiële beheersing VWS