Nulmeting Experiment Gesloten Coffeeshopketen Volledige Rapport

Het rapport bevat de nulmeting van het onderzoek naar het Experiment gesloten coffeeshopketen. De nulmeting brengt de situatie in de deelnemende gemeenten en vergelijkingsgemeenten vóór de start van het experiment in kaart.

Nulmeting Experiment Gesloten Coffeeshopketen Volledige Rapport