Statistische Analyse Toegankelijkheid Stemlokalen Tweede Kamerverkiezing

De gemeentes zijn verantwoordelijk voor het organiseren en toegankelijk maken van stemlokalen. Alle stemlokalen in Nederland moeten volgens de Kieswet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Om de toegankelijkheidssituatie te beoordelen worden er data verzameld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Statistische Analyse Toegankelijkheid Stemlokalen Tweede Kamerverkiezing