Brief over investeringen in ondernemingsklimaat microchipsector

Brief aan ASML over een extra impuls voor de microchipsector in Nederland. De brief is van minister Adriaansens (EZK), minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst).

Brief over investeringen in ondernemingsklimaat microchipsector