Tussenevaluatie SLIM-regeling

Dit rapport betreft een tussenevaluatie van de SLIM-regeling die in 2020 is gestart. Het bevat de beoordeling van het monitor- en declaratieproces van de regeling en de eerste bevindingen rond de effecten, doeltreffendheid en doelmatigheid van de SLIM-regeling. Doel van de SLIM-regeling is dat bedrijven meer investeren in een cultuur in bedrijven waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is. De regeling is bedoeld voor individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden van mkb’ers en grootbedrijven uit de specifieke sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Tussenevaluatie SLIM-regeling