Curriculumonderhoud organiseren Naar een ecosysteem van gedeelde verantwoordelijkheid

Het rapport is deel B van het 5e tussenadvies van de wetenschappelijke Curriculumcommissie. Het rapport richt zich op de verdeling van verantwoordelijkheden van partijen in het onderwijs bij het verbeteren van de organisatie rond curriculumonderhoud in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

Curriculumonderhoud organiseren Naar een ecosysteem van gedeelde verantwoordelijkheid