Overzicht beoordelingen maatregelen MJP 2025 Klimaatfonds

Beoordelingen van alle maatregelen die zijn ingediend voor het ontwerp-Meerjarenprogramma (MJP) Klimaatfonds 2025. De beoordelingen kijken onder meer naar doeltreffendheid en doelmatigheid van de maatregel.

Overzicht beoordelingen maatregelen MJP 2025 Klimaatfonds