Memorie toeliching Wet versterking auteurscontractenrecht

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft een toelichting op de doelstelling en de belangrijkste voorstellen tot wetswijziging van het wetsvoorstel Wet versterking auteurscontractenrecht. Hij gaat daarbij in op bijkomende maatregelen, de effecten op de regeldruk en de adviezen en consultatie.

Memorie toeliching Wet versterking auteurscontractenrecht