Nader rapport Wetsvoorstel versterking auteurscontractenrecht

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Wet versterking auteurscontractenrecht naar de Koning en de Tweede Kamer. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over het wetsvoorstel.

Nader rapport Wetsvoorstel versterking auteurscontractenrecht