Verslag TNO expertsessie reflectie sociaal economische gevolgen van Klimaatfondsvoorstellen

TNO reflecteert op mogelijke sociaal-economische gevolgen van Klimaatfondsvoorstellen uit het Meerjarenprogramma 2025. Onder sociaal-economische gevolgen vallen de gevolgen die de beleidsvoorstellen hebben op de financiële positie van huishoudens, bedrijven en overheden, de werkgelegenheid, de ontwikkeling van de economie, het tot stand komen van een eerlijke en betaalbare transitie en de betrouwbaarheid van de energievoorziening.

Verslag TNO expertsessie reflectie sociaal economische gevolgen van Klimaatfondsvoorstellen