Beleggingspercelen in Nederland - Een verkenning naar de omvang en impact van het fenomeen

Onderzoek naar 'beleggingspercelen. Het gaat hierbij veelal om landbouwpercelen die worden opgeknipt in kleinere percelen en als belegging worden verhandeld aan particulieren.

Beleggingspercelen in Nederland - Een verkenning naar de omvang en impact van het fenomeen