Versnellingsagenda Transformaties

Een agenda voor een stijging van transformaties van vastgoed naar (betaalbare) woningen en naar vitale gebieden (steden en dorpen).

Versnellingsagenda Transformaties