Antwoorden vragen Deltafonds Jaarverslag en Slotwet 2023

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over het Deltafonds en Slotwet 2023 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Antwoorden vragen Deltafonds Jaarverslag en Slotwet 2023