Regeling houdende wijziging van de tijdelijke regeling maatregelen COVID-19

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 6 juli 2021, kenmerk 2349603-1007453, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19, de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Saba in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter.

Regeling houdende wijziging van de tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 (PDF | 17 pagina's | 196 kB)