Regeling tot wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 vanwege termijn voor toegang en inreizen voor gevaccineerden

Regeling van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19, de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Saba in verband met de termijn voor toegang en inreizen voor gevaccineerden.

Regeling tot wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 vanwege termijn voor toegang en inreizen voor gevaccineerden (PDF | 6 pagina's | 82 kB)