Regeling apenpokken

Regeling waarmee apenpokken (monkeypox) wordt aangemerkt als A-ziekte. Artsen en laboratoria moeten deze ziekte melden bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) als zij deze bij patiënten zien.

Regeling apenpokken (PDF | 2 pagina's | 52 kB)