Conceptregeling levensbeëindiging bij kinderen van 1-12 jaar

Deze conceptregeling is niet meer actueel. U vindt de regeling zoals die op dit moment geldt op overheid.nl.

Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid houdende wijziging van de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen in verband met de uitbreiding van de taken van de beoordelingscommissie met de beoordeling van de zorgvuldigheid van levensbeëindiging bij kinderen van 1-12 jaar.

Conceptregeling levensbeëindiging bij kinderen van 1-12 jaar (PDF | 10 pagina's | 230 kB)