Regeling Wijziging RNES Subsidieregeling Verduurzaming mkb

Regeling van de minister voor Klimaat en Energie tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES) in verband met de wijziging van de subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb.

Regeling Wijziging RNES Subsidieregeling Verduurzaming mkb (PDF | 2 pagina's | 77 kB)