Conceptregeling Versterking regie volkshuisvesting, toelichting en consultatieversie

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over voorwaarden urgent woningzoekenden en wijziging van de Omgevingsregeling en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting (Regeling versterking regie volkshuisvesting).

Conceptregeling Versterking regie volkshuisvesting, toelichting en consultatieversie