Aanvraag- vaststellingsformulier subsidie groene boa’s onder de € 25.000

Formulier - subsidies onder de € 25.000 U kunt met dit formulier de gevraagde bewijsstukken aanleveren. Het volledig ingevulde formulier voorzien van de benodigde (elektronische of natte) bewijsstukken, parafen en eventuele bijlagen kunt u mailen naar subsidieportaal@minjenv.nl. Voor vragen betreffende de aanvraag kunt u ons ook mailen.

Aanvraag- vaststellingsformulier subsidie groene boa’s onder de € 25.000